Vzácna udalosť – prítomnosť relikvie blahoslavenej Matky Terezy z Kalkaty

Dňa 21. júla 2015 sme sa dočkali vzácnej relikvie blahoslavenej Matky Terezy z Kalkaty (časť vlasov).

Samotná blahoslavená Matka Tereza z indickej Kalkaty, zasvätila svoj život starostlivosti o “najbiednejších z najbiednejších”, ľudí trpiacich a chorých a ľudí bez domova, vyčlenených na okraj spoločnosti.  Ako vieme pridala si k rehoľným sľubom okrem chudoby, čistoty a poslušnosti  ešte štvrtý sľub: poskytovať horlivú a dobrovoľnú službu tým najúbohejším. Ako predstavená Misionárok lásky navštívila aj Slovensko v roku 1987 a v roku 1990, kedy na Slovensku ponechala svoje prvé štyri sestry – Misionárky lásky, s ktorými pri službe biednym aktívne spolupracujeme.

V rámci pomoci chudobným na Slovensku sme ako občianske združenie Dobrý Pastier otvorili nový dom v obci Borcová, neďaleko nášho zariadenia, kde malá skupina mužov, ktorí v minulosti utápali svoje problémy v závislostiach, vykonávajú rôzne hospodárske práce na veľmi dobrej úrovni. V tejto časti sme zriadili potravinovú banku, z ktorej sú vydávané potraviny pre ľudí v sociálnej a hmotnej núdzi žijúcich vonku príp. v rôznych zariadeniach. Tu bola zriadená kaplnka blahoslavenej Matky Terezy z Kalkaty, kde sú pravidelne vysluhované sväté omše, pobožnosti, sviatosti, adorácie a to nielen pre samotných žijúcich v areáli, ale aj pre návštevy – zasvätené osoby, laikov, zamestnancov, dobrodincov nášho diela.

This entry was posted in Archív.