Zariadenie opatrovateľskej služby

Miesta poskytovania sociálnej služby:

  • M. Čulena 199, Kláštor pod Znievom
  • Námestie SNP 4/7, Nitrianske Pravno

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

V zariadení opatrovateľskej služby sa :

a) poskytuje

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

  • sociálne poradenstvo,

  • sociálna rehabilitácia

  • ubytovanie, stravovanie

  • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí