Púť na Svätý Hostýn – Velehrad

Dňa 1. 6. 2015 sme sa zúčastnili krásnej púte na veľmi významné pútnické miesto Čiech – Svätý Hostýn, Velehrad, kde sme si pripomenuli cyrilometodskú tradíciu. Uctili sme si pamiatku bratov Sv. Cyrila a Metoda, ktorí obetovali svoj život do posledného dychu, aby sme my, aj naši predkovia mali život v hojnosti – aby sme mali vieru.

This entry was posted in Archív.