Pozvanie na púť pod Znievom – modlitba za zasvätených

V dňoch 14. 15. 16. augusta 2015 sa bude konať v Kláštore pod Znievom púť ku sviatku Nanebovzatia Panny Márie. Organizátori zvolili nosnú myšlienku modlitieb za zasvätených, keďže prežívame Rok zasväteného života.

Termín: 14.8. – 16.8. 2015

Program:

14. august 2015 (piatok)

18.00 – svätá omša – kostol Panny Márie – celebruje dp. Mgr. Michal Meliš, novokňaz, kaplán Martin – mesto. Po sv. omši adorácia.

15. august 2015 (sobota)

9.00 – privítanie a požehnanie pútnikov pred kostolom sv. Mikuláša

Svätý ruženec – pri Lurdskej jaskyni

Krížová cesta – na Kalvárii

12.00 – guláš, kapustnica – Združenie Dobrý Pastier /areál pri kostole Panny Márie/

15.00 – ruženec Božieho milosrdenstva /možnosť pristúpiť k svätej spovedi, kostol Panny Márie/

17.00 – krátka história púte: Ing. Elena Majtánová

17.15 – svätý ruženec – kostol Panny Márie

18.00 – Svätá omša pred kostolom Panny Márie. Celebruje Mons. František RÁBEK, Ordinár OS a OZ SR

16. august 2015 (nedeľa)

10.30 – Svätá omša pred kostolom Panny Márie – celebruje P. Mgr. Lukáš Stanislav Buchta, O.Praem, farár Šaľa – Veča

Z príležitosti púte ako aj z blížiaceho sa 190. výročia úmrtia znievskeho rodáka, neskoršieho nitrianskeho biskupa Jozefa Klucha, Farský úrad a OZ Dobrý pastier vydávajú kalendár Okolie Znieva na rok 2016, kúpou ktorého zúčastnení prispejú na reštaurovanie jeho portrétu.

K pozvaniu pripájame básnickú tvorbu jedného z našich: Michal Turňa – Pozvanie

Tešíme sa na spoločné modlitby

 

This entry was posted in Archív.