Kontakt

Útulok muži
Domov na pol ceste

Kancelária 043/ 4 13 30 61
Mobil: 0907 599 956
mail: ozdobrypastier@gmail.com

Zariadenie pre seniorov
Zariadenie opatrovateľskej služby M. Čulena

Kancelária: 043/ 4 13 30 42
Mobil: 0911 351 499
mail: ozdobrypastier @gmail.com

Zariadenie opatrovateľskej služby Sv. Kataríny Laboure

Námestie SNP 4/7
972 13 Nitrianske Pravno
Mobil: 0911458192

Útulok ženy Vrícko

mobil: 0915 228 561
mail: info@utulokvricko.sk

***********************************************************************************

Občianske združenie DOBRÝ PASTIER-KLÁŠTOR POD ZNIEVOM

Kláštor pod Znievom, Gymnaziálna 162, 038 43

IČO: 42066387

Mob: 0907 599956

Email: ozdobrypastier@gmail.com

Skype: ozdobrypastier

Číslo účtu (IBAN): SK20 0200 0000 0025 5321 8455

Mapa