Partneri

Všetci partneri, ktorí nám poskytujú pomoc, či už finančnú alebo potravinovú.

Žilinský samosprávny kraj

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Obecný úrad Kláštor pod Znievom

Potravinová banka Slovenska