Potešenie duše a motivácia

Na tejto stránke postupne pre Vás zbierame piesne pre potešenie duše, videá pre motiváciu.

Nesúď podľa zdania
https://www.youtube.com/watch?v=gWhLrkS7Fwk

Ako bol spasiteľ hosťom

Máš navíc! Běž dál! Běž dál! Opři se do toho! Pokračuj!
https://www.youtube.com/watch?v=ksjU-DbF19A

Si lloras pierdes

Chlieb náš každodenný
https://www.youtube.com/watch?v=I_j480CE1xE

Konaj dobro, zachrániš Svet!!

Neboť tak Bůh miloval svět

Nemá modlitba

Traja vy, traja my

Hillsong United – Hosanna

Hillsong United – Relentless

Hillsong United – Oceans