Vysvätenie Domova Sv. Anny na Vrícku

Dnes sme mali sviatočný deň. Mons.PhLic.Ing. Branislav Koppal, M.A., generálny vikár Biskupského Úradu v Banskej Bystrici vysvätil náš Domov Sv. Anny, kde nájde opateru 40 ľudí. Pán dekan Vladimír Maslák sa poďakoval pani Anne a ďalším dobrodincom, ktorí nám pomohli pri tomto diele. Tu a tu sú dve krátke videá.

Pane, Bože našich otcov, 
ty si svätého Joachima a Annu 
vyvolil za rodičov Panny Márie,
matky tvojho vteleného Syna; 
prosíme ťa, pomáhaj nám na ich spoločné orodovanie 
dosiahnuť spásu, ktorú si sľúbil svojmu ľudu. 
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, 
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje 
v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.


2 thoughts on “Vysvätenie Domova Sv. Anny na Vrícku”

Comments are closed.