Púť a benefičný koncert pre Dobrého pastiera

Dňa 11.8.2018 sme sa ráno vybrali na púť k Lurdskej jaskyni, pokračovali sme krížovou cestou cez Kalváriu a púť sme ukončili sv. omšou, ktorú celbroval pán arcibiskup Ján Orosch. Po občerstvení, ktoré sme pre pútnikov pripravili, nasledoval koncert našej hudobnej skupiny Dobrého pastiera, the Gospel family a Zuzany Smatanovej. Ďakujeme všetkým, že prišli a podporili naše dielo a projekt Domu sociálnych služieb Sv. Margity Uhorskej. Ešte pre púťou nás navštívili hokejisti Anton Šťastný a Zdeno Chára a zorganizovali pre nás dražbu dresov. Ďakujeme.

Tu je niekoľko obrázkov