Duchovná obnova v občianskom združení Dobrý Pastier (1. december 2016)

Dňa 1.decembra 2016 sa konala v občianskom združení Dobrý Pastier DUCHOVNÁ OBNOVA.

Obnovu viedol páter Damián Žilka, benediktín zo Sampora.

people-image1

Pár myšlienok z DO:

  • Pohľad na osobu vrátnika, človeka na bráne – byť vrátnikom je veľmi dôležité, priam najdôležitejšie, znamená vedieť rozlišovať medzi dobrom a zlom, rozlišovať, čo pustím do domu, do svojho vnútra .

  • Pohľad na osobu kuchára, človeka, ktorý v skrytosti varí – byť takým kuchárom a robiť v skrytosti, nie je jednoduché, ale je to veľmi dôležité. Nebáť sa robiť v skrytosti, hoc nás nik nevidí, Boh nás vidí, robme veci, ako najlepšie vieme.

Súčasťou duchovnej obnovy bolo aj vysluhovanie sviatosti zmierenia, prednášky, svätá omša, adorácia.

This entry was posted in Archív.