Pozvanie na otvorenie hospodárskej usadlosti sv. Jána Pavla II s posvätením kaplnky sv. Františka z Assisi

“Pamätaj, že keď opustíš tento svet, nemôžeš si vziať so sebou nič, čo si získal, iba to, čo si dal: plné srdce obohatené úprimnou službou druhým, láskou, obetavosťou a odvahou.”

Sv. František z Assisi

Dobrý pastier – Kláštor pod Znievom, o.z.

otvára dňa 4. októbra 2016 o 16:00 malú hospodársku usadlosť sv. Jána Pavla II pre ľudí v núdzi.

Udalosť je spojená aj s posvätením kaplnky sv. Františka z Assisi.

pozvanie-na-otvorenie-hospodarskej-usadlosti-sv-jana-pavla-ii

This entry was posted in Archív.