Pozvanie na 3. ročník seminára “Ľudia, ktorí robia veci inak”

logo-pbs.sk-oranzove

člen Európskej federácie Potravinových bánk FEBA

Vás pozýva na seminár

ĽUDIA, ktorí robia veci inak – III. ročník

v stredu 7. 12. 2016 od 9,30 do 16.00 hodine

kde:

Klaštor pod Znievom, Gymnaziálna 162.

/zariadenie o.z. Dobrý pastier, Kláštor pod Znievom/ 

P R O G R A M:

9,30 – 10,00 – Registrácia

10,00 – 10,15 – Otvorenie konferencie – predstavenie účastníkov

/Mgr. Urdzik M., Mgr. Maslák V., zástupca FEBA/

10,15 – 10,30 – Krátke zhodnotenie od posledného stretnutia /Mgr. Marko Urdzik/

10,30 – 10,50 – FEAD /Europsky program potravinovej pomoci 2016/

10,50 – 11,20 – Zákon o potravinách platný od 1.1.2016

11,20 – 12,00 – Projekt TESCO – No time to waste! No food to waste! °

/zast. TESCO pre strednú Európu/

12,00 – 12,15 – Prestávka – možnosť návštevy kaplnky spojenú s modlitbou

12,15 – 13,30 – Obed

13,30 – 14,30 – Vystúpenie poskytovateľov a prijímateľov darov

/zast. darcov a obdarovaných/

14,30 – 15,OO Prezentácia činnosti PBS – 10 rokov činnosti

– spojená s  výmenou skúsenosti

/možnosť prehliadky o.z. Dobrý pastier, prípadne skladu v Borcovej/

15,00 – Recepcia

Na seminári sa zúčastnia hostia z Francúzska, Česka, Poľska a Slovenska.

Mgr. Marko Urdzik

predseda PBS

se teši na Vašu účast

potvrďte prosím svou úcast e-mailom, prípadne na tel.číslo 0907 534441

This entry was posted in Archív.