Poďakovanie 2015

Celý kolektív občianskeho združenia
Dobrý Pastier Kláštor pod Znievom

vyjadruje

VĎAČNOSŤ

každému ochotnému srdcu a všetkým štedrým ľuďom za prejavenú lásku, pomoc blížnym, duchovnú pomoc
v roku 2015

vy-im-dajte-jest-lk-9-13

„Vy im dajte jesť“ (Lk 9,13)

Žehnáme Vám a vyprosujeme dotyk milosrdnej lásky Boha Otca.

This entry was posted in Archív.