Svätý rok milosrdenstva – Svätá brána milosrdenstva priamo v Kláštore pod Znievom

logo-svateho-roku-milosrdenstvaSvätý otec František oznámil rozhodnutie vyhlásiť Svätý rok milosrdenstva, ktorý začne 8. decembra 2015 na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie a skončí na Slávnosť Krista Kráľa 20. novembra 2016.
V Kláštore pod Znievom je dekrétom zo dňa 4.11.2015 práve náš premonštrátsky kostol Panny Márie vyhlásený za Svätú bránu milosrdenstva. Ktokoľvek ňou prejde, bude môcť zakúsiť Božiu lásku, ktorá potešuje, odpúšťa a dáva nádej. Pre získanie odpustenia časných trestov za naše hriechy sú veriaci povolaní urobiť krátku púť cez Svätú bránu milosrdenstva. Tento okamih by mal byť spojený v prvom rade so sviatosťou zmierenia a slávením Eucharistie. Toto je potrebné spojiť s vyznaním Viery a modlitbou za Svätého Otca a jeho úmysly.
Nech sa nebojí priblížiť žiadna duša, hoci by jej hriechy boli ako šarlát…“ Hrádzu medzi Boha a človeka môže postaviť len nedostatok dobrej vôle, neochota obrátiť sa a robiť pokánie, odporovanie milosti a pravde.Každý človek sa slobodne rozhoduje, čo si vyberie, za čím pôjde, i s dôsledkami pre celú večnosť.
Ciele a aktivity svätého roka odporúčané veriacim – skutky telesného a duchovného milosrdenstva voči naozaj hladným, prenasledovaným, hmotne i duchovne núdznym, opovrhovaným, denná modlitba ruženca ukončená hymnom “Zdravas Kráľovná”, denná modlitba Korunky Božieho milosrdenstva, pobožnosť deviatich prvých piatkov.

Na tomto odkaze nájdete fotogalériu zo slávnostného otvorenia brány.

This entry was posted in Archív.