Vysvätenie Domu sv. Margity Uhorskej

Dňa 5.7.2020 o 18:00 bola svätá omša v Dome sv. Margity Uhorskej vo Vrícku. Chlapci a dievčatá z OZ Dobrý Pastier od jari každý deň pracovali na tejto stavbe, ktorá bola práve vysvätená a bude slúžiť chorým a starým ľuďom, ktorí nájdu opateru v 11 dvojposteľových izbách. V podkroví budú ubytovaní aj opatrovatelia a personál. Dom sv. Margity na Vrícku sa otvára necelý rok po tom, ako sme otvorili Dom. Sv Anny. Ďakujeme Pánu Bohu a všetkým, ktorí nám pomáhate v tomto diele pre chudobných a núdznych.

Videá sú tu, tu a tu.

This entry was posted in Archív.

3 thoughts on “Vysvätenie Domu sv. Margity Uhorskej”

Comments are closed.