Púť 2017

„Obzri sa naľavo a napravo, človek, ktorého máš vedľa seba, nie je samozrejmosť, nabudúce tu už nemusí byť“.

(z homílie v piatok 11.8.2017 – PaedDr. Mgr. Marek Veverka – farár Brusno)
V dňoch od 11. augusta do 15.augusta 2017 sme slávili mariánsku púť v Kláštore pod Znievom. Počasie bolo v čase púte veľmi priaznivé. Sväté omše sa slúžili prevažne vonku, na pripravenom pódiu pred Kláštorom Panny Márie.
V slovách z homílii počas víkendu tohtoročnej mariánskej púte odzneli z úst celebrantov aj tieto slová: Pamätajme na slovo „MAMA“ – či už mama pozemská, ktorá nás doma vyčkáva, chráni, vypočuje a zároveň „MAMA“ nebeská, ktorá robí to isté. Nebojme sa chytiť za ruku Matky Božej a zverme jej život, tak nikdy nezablúdime. Nie každý má skúsenosť dobrého vzťahu s mamou, ale to sa dá zmeniť, prosme si o to. Náš domov nie je tu na zemi, náš domov je v nebi a tam bude aj naša Matka.
Mons. Andrej Imrich nás na slávnostnej svätej omši povzbudil slovami: „Svet často nechápe úlohu Cirkvi v osobnom živote každého človeka. Vždy bude istý rozpor medzi svetom a Cirkvou, ale dostali sme za príklad Máriu – Božiu Matku, ktorá vždy stála pri Kristovi. Podobne ako Zuzana v čítaní proroka Daniela, ju ako nevinnú svet nespravodlivo obvinil z cudzoložstva bez dôkladného vyšetrenia okolností, až kým sa jej prorok Daniel odvážne nezastal. Tak aj my pochopme, že milovať Boha nemožno, ak odmietame a nezastávame Cirkev“.
V piatok aj v sobotu sprevádzali svätú omšu spevom aj hudbou Martinskí muži. Techniku zabezpečil vdp. Marián Gregor, správca farností Slovenské Pravno.

Všetkým, ktorí nám pomohli zabezpečiť tohtoročnú púť v Kláštore pod Znievom akýmkoľvek spôsobom, srdečne ďakujeme.

This entry was posted in Archív.