Anselm Grȕn navštívil občianske združenie Dobrý Pastier

Páter Anselm Grün, OSB, benediktínsky mních, ktorý navštívil 16.júna 2017 komunitu občianskeho združenia Dobrý Pastier v Kláštore pod Znievom vo svojej prednáške hovoril o sile, ktorá uzdravuje.
Na príkladoch z Biblie Anselm Grün ukazoval Ježišove úsilie uzdraviť človeka.
V príbehu chromého človeka, ktorý bol chorý 38 rokov a nemal v sebe žiadnu silu, Ježiš položí provokatívnu otázku: „Chceš byť zdravý?“ (Ján 5,6). Sú totiž ľudia, ktorí si na svoju chorobu, nemoc zvykli a cítia sa v nej dobre, lebo im to prináša určité výhody. Nemusia prevziať zodpovednosť za svoj život a môžu sa nechať obsluhovať druhými. Ježiš na výhovorky chorého reaguje veľmi rázne, keď hovorí: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď.“ (Ján 5,8). Ježiš odmieta zbaviť človeka choroby iba slovom alebo dotykom, chce, aby chorý sám vstal, šiel, prestal čerpať z kalného prameňa sebaľútosti.
Ježiš má taký silný vzťah so svojim Otcom – Bohom, že ho problémy druhých nemôžu pohltiť. Platí to aj pre nás, ktorí chceme pomáhať druhým – mať silný vzťah s Pánom.
V druhej časti prednášky odpovedal páter Anselm Grün, OSB na otázky poslucháčov z preplneného kostola a zakončil stretnutie modlitbou za uzdravenie. Cez prestávku mali účastníci čas na krátke rozhovory, autogramy a spoločné fotografie. Stretnutie s benediktínskym mníchom bolo zakončené svätou omšou v kostole Panny Márie v Kláštore pod Znievom.

This entry was posted in Archív.

One thought on “Anselm Grȕn navštívil občianske združenie Dobrý Pastier”

Comments are closed.