Púť do Ríma – mesta apoštolov

V dňoch od 17.4.2016 do 22.04.2016 sme sa zúčastnili nádhernej púte do mesta apoštolov – navštívili sme Rím a mesto sv. Františka – Assisi. Púte sa zúčastnilo 48 pútnikov, z toho 38 mužov z občianskeho združenia Dobrý Pastier. Táto púť znamenala veľa pre všetkých, bolo úžasné vnímať, ako sa Boh postaral o to, aby si priviedol k srdcu núdznych, slabých, chudobných. Fotografie ani zďaleka nenaznačujú to, čo vyžarovalo z tých, ktorí sa púte zúčastnili – tie dojímavé oči rozžiarené z miest, v ktorých sa človek stretáva s Bohom, so sebou samým, so sv. Otcom.

Miesta, ktorými sme prešli:

Bazilika sv. Františka (Basilica di San Francesco) v Assisi

Bazilika sv. Kláry (Basilica di Santa Chiara) v Assisi

Bazilika sv. Petra (Basilica di San Pietro) vo Vatikáne

Námestie sv. Petra (Piazza San Pietro) vo Vatikáne

Audiencia Sv. Otca Františka

Koloseum

Bazilika Panny Márie Väčšej (Basilica di Santa Maria Maggiore) v Ríme

Bazilika sv. Jána v Lateráne (Arcibasilica Papale di San Giovanni in Laterano) alebo Lateránska bazilika – sídlo pápežov v Ríme

Sväté schody (Scala Santa) v Ríme

Bazilika svätého Pavla za hradbami (Basilica di San Paolo fuori le mura) v Ríme

Niečo zo slov sv. Otca Františka v čase audiencie 21.04.2016:

“V meste Kafarnaume bola istá žena, hriešnica. Keď sa dozvedela, že Ježiš je hosťom vo farizejovom dome, priniesla alabastrovú nádobu s voňavým olejom, s plačom pristúpila zozadu k jeho nohám, začala mu slzami máčať nohy a utierala mu ich svojimi vlasmi…“
Pán videl úprimnosť viery hriešnice a jej obrátenia; preto pred všetkými prehlasuje: «Tvoja viera ťa zachránila».

Fotogalériu nájdete tu:

This entry was posted in Archív.