Veľkonočný vinš 2016

Prichádza Veľká Noc, ten pondelok po nedeli,

áno, ten deň, čo má moc, prebúdza nás, aby sme boli v cieli.

Veď to je to veľké Svetlo,

čo premohlo peklo.

Ťahá nás bližšie k sebe, nech vyznáme viny,

Pán je len jeden, On nemôže byť iný.

Odpustiť nám chce veľa,

zotrieť slzu z očí i pot zo zmrašteného čela.

Chce nám dopriať lásku a slasť

z odpustenia viny,

a čo máme my dať?

Stačí len láskavejšie činy.

(Michal Turňa)

This entry was posted in Archív.