Seminár “Ľudia, ktorí robia veci inak” – pozvanie

Potravinová banka Slovenska (http://www.pbs.sk/), člen Európskej federácie Potravinových bánk FEBA (http://www.eurofoodbank.org/)

Vás pozýva na seminár

“ĽUDIA, ktorí robia veci inak – po roku”

vo štvrtok 26. 3. 2015 od 9,30 do 16.00 hodine

Slovenská katolícka charita Vrícko – Charitný domov II.
/Milosrdné sestry sv. Vincenta-Satmarky/

P R O G R A M:

9:30 – 10:00 – Registrácia

10:00 – 10:15 – Otvorenie konferencie – predstavenie účastníkov
/Mgr. Urdzik M., Mgr. Maslák V., zástupca FEBA/

10:15 – 10:30 – Krátke zhodnotenie od posledného stretnutia /Mgr. Marko Urdzik/

10:30 – 11:00 – Novela zákona o dani z pridanej hodnoty platný od 1. 1. 2015

11:00 – 11:30 – / Európsky program potravinovej pomoci 2015
/zást. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny/

11:30 – 12:00 – Vystúpenie poskytovateľov a prijímateľov darov
/zastup. darcov a obdarovaných/

12:00 – 12:15 – Prestávka – možnosť návštevy kaplnky spojenú s modlitbou

12:15 – 13:30 – Obed

13:30 – 16:00 – Prezentácia činnosti PBS spojená s  výmenou skúsenosti
/možnosť prehliadky o.z. Dobrý pastier, prípadne skladu v Borcovej/

16:00 – Recepcia

Na seminári sa zúčastnia hostia z Francúzska, Česka, Poľska a Slovenska.

Mgr. Marko Urdzik
predseda PBS
se teší na Vašu účasť.

Potvrďte prosím svoju účasť e-mailom (urdzik@centrum.sk), prípadne na čísle 0907 534 441, ostatné kontakty: http://www.pbs.sk/kontakt.php

logo-pbs.sk-oranzove

logo-feba-version-2010

This entry was posted in Archív.