Otvorenie komunitného centra – pilotná prevádzka 2015

V rámci Národného projektu Komunitné centrá  vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu (ESF) bolo zriadené v priestoroch občianskeho združenia Dobrý Pastier v Kláštore pod Znievom Komunitné  centrum. Ide o pilotný projekt od mesiaca apríl 2015 do mesiaca november 2015, ktorý bude zabezpečovaný dvoma kompetentnými pracovníkmi. Cieľom projektu je hľadať riešenie nepriaznivej sociálnej situácie tej skupiny obyvateľov, ktorí sa pre dlhodobo neriešené sociálne problémy stali členmi vylúčenej komunity. Ide o vytvorenie akéhosi mostu medzi majoritou a minoritou a komunitné centrum je v tomto prípade vnímané ako priestor pre spoločný dialóg a aktivity.

Ďalšie informácie nájdete na tejto stránke.

logo_esf

This entry was posted in Archív.