Letný kemp Akadémie Dobrého pastiera

Program:

Cieľom tohto stretnutia je užiť si pokojný čas v kruhu priateľov, zdieľať spoločné zážitky a skúsenosti, vychutnať si prírodu, načerpať sily a inšpirácie do ďalších mesiacov.

Lektori: Vladimír Maslák, Ján Košturiak

Navrhované témy na diskusiu

– Poslední budú prví – ako sa nestratiť v dnešnom svete a prekonávať pády a prekážky

– Ako hľadať rovnováhu a pokoj v práci a v živote

– Kde hľadať zdroje energie pre zdravý a naplnený život

– Ďalšie, ktoré si prinesú účastníci so sebou

17.7.2024, 14:00 – Úvodné stretnutie, upresnenie programu a diskusných tém

18.7.2024, 9:00 – 20:00 – Výlet, workshopy a diskusie, večerné posedenie

19.7.2024, 9:00 – 12:00 – Výlet, úvod do duchovnej obnovy s Vladkom Maslákom

20.7.2024, 9:00 – 16:00 – Duchovná obnova s Vladkom Maslákom, prechádzka, diskusia a večerné posedenie

21.7.2024 – Záver stretnutia a svätá omša

Cena:

Kemp organizuje OZ Dobrý pastier, vstupné a poplatky za celodennú stravu, občerstvenie a ubytovanie v areáli Domu sv. Jozefa sú dobrovoľné a na podporu komunity OZ Dobrý pastier

Miesto: Dom Sv. Jozefa pri prameni rieky Nitra:

Možnosti ubytovania – komerčné

Skiarena Fačkovské sedlo

         

Penzión Zelená ruža, Kľačno 

 

Ubytovanie v OZ Dobrý pastier – Dom sv. Jozefa

Prihlášky: milena.kosturiakova@gmail.com, 0905 283 381