Rozlúčka so starým rokom

Dievčatá a chlapci z komunity Sant’ Egidio a Lekárskej fakulty v Martine nám pripravili krásny program. Pán dekan Vladimír Maslák obdaroval každého z nás soľničkou a svetielkom, aby sme boli v roku 2024 soľou zeme a svetlom sveta. Zároveň nám to všetkým názorne predviedol spevom aj ohňovou show.