Púť

V Kláštore pod Znievom bude púť (12., 13. a 15. augusta 2023), ktorú založili jezuiti na podporu úcty k Panne Márii ešte v 17. storočí.

PROGRAM:

Sobota 12. augusta 2023:
– 8:00 Požehnanie pútnikov vo farskom Kostole
Putovanie k Lurdskej Panne Márii a krížová cesta na Kalváriu
– 11:00 Svätá omša na nádvorí prepoštského Kostola Panny Márie v Kláštore pod Znievom
Celebruje Mons. Ján Kuboš, diecézny administrátor Spišskej diecézy
Občerstvenie po svätej omši pre všetkých pútnikov
– 20:00 Premietanie filmu Poslední budú prví (Miesto premietania – nádvorie kláštora)

Nedeľa 13. augusta 2023:
– 11:00 Svätá omša na nádvorí prepoštského Kostola Panny Márie v Kláštore pod Znievom
Celebruje Vladimír Maslák, dekan, rektor prepoštského Kostola Panny Márie
Káže diakon Viktor Varga

Utorok 15. augusta 2023:
– 18:00 Svätá omša na nádvorí prepoštského Kostola Panny Márie v Kláštore pod Znievom
Celebruje P. Lukáš Stanislav Buchta, OPraem, emeritný prior kláštora premonštrátov v Kláštore pod Znievom