Sviatok Cyrila a Metoda v Dome sv. Jozefa

Dnes sme sa stretli pri prameni rieky Nitra. Niektorí sme išli na bicykloch z Vrícka na Kľak, iní peši alebo autami. Svätú omšu celebroval Mons. PhLic. Ing. Branislav Koppal, M.A. Bola vysvätená aj kaplnka, ktorú chlapci z OZ Dobrý Pastier opravili a nasledovala spoločná zábava pri hudbe a tanci. Pripomenuli sme si aj dielo kňaza Jozefa Bošianskeho (Jozefa Bošániho) aj 100 rokov oslavy útulne pod Kľakom Klubu československých turistov Prievidza, ktorá sa konala 5. júla 1923 za účasti 120 ľudí. Dnes nás bolo oveľa viac.

Spoločná modlitba pred štartom na Vrícku