Akadémia Dobrého pastiera

Akadémia Dobrého Pastiera

Začali sme 6. marca 2017 v priestoroch občianskeho združenia Dobrý Pastier. Boli to zaujímavé prednášky a diskusie so zaujímavými hosťami – Juraj Habovštiak, Juraj Jordán Dovala, Anselm Grün, Ľubomír Klieštik, Miroslav Očenáš, Štefan a Majka Súkeníkovci, Mário Tomášik, Bernard Mišovič, SJ, Vladimír Maslák, Emil Schultz, Jozef Gaboš, Peter Sorát, Marán Kolník, Peter Fijalka, Patrik Paul, Marcel Rypák, Alan Sitár, Erika Jurínová, Denis Blaho, Anka Húščavová, Jozef Klimant, Janko Hodoň, Róbert Slamka, Richard Koiš, Michal Krčméry, Romanka Machová, Henrich Chomist, Artur Gevorkyan, Vladimír Zlatoš, Tomáš Rusňak, Gabriela Končitíková, Michal Gregor, Vladimír Šucha, Ivan Moďoroši, Branislav Koppal, Vladimír Kasan, OSB, Peťka Kaločayová, Ivana Némethová, Michal Pallo, Juraj Salaj, Janko Kavoň, Stanko Lajda, Jozef Brodňanský, OSB, a ďalší.

Témy seminára sú: ako dobre využiť talent, ktorý sme dostali od Boha, ako byť užitočný, inovovať a zlepšovať svoj život. Najbližšie témy:

2.10. Podnikateľské princípy pri budovaní úspešných firiem

Ján Košturiak, Jozef Antošík – zakladateľ a majiteľ Tento, Preto, Ryba Žilina, MŠK Žilina, Ľubomír Klieštik, Kamenárstvo Klieštik

Jozef bude hovoriť o svojej podnikateľskej ceste, histórii a budúcnosti Žilinskej tresky, biznis modeli MŠK Žilina a základných princípoch, ktoré používa pri rozvoji svojho podnikania

Ľubko bude hovoriť o tom, ako sa z dlhov a neriadenej firmy dostať prosperujúcej firme bez dlhov

6.11. Systematické riešenie problémov

Peter Madzík, autor knihy – https://www.academia.edu/34566978/N%C3%A1stroje_systematick%C3%A9ho_rie%C5%A1enia_probl%C3%A9mov

Systematické riešenie problémov v podniku a v živote

4.12. Libor Vilím: Od riadenia strachom a príkazmi k riadeniu hodnotami a poslaním, budovanie tyrkysovej organizácie

https://www.treninkvilim.com/

Prihlásenie: milena.kosturiakova@gmail.com

Odborný sprievodca: Ján Košturiak

Tento cyklus seminárov má dva hlavné ciele:

 1. Pomôcť podnikateľom v ich podnikaní a živote
 2. Prepojiť podnikateľov s OZ Dobrý pastier a vzájomne si pomáhať

Cena seminára:

Dobrovoľná/doporučená 30 euro/účastník

Celý výťažok z týchto seminárov je venovaný na podporu činnosti OZ Dobrý pastier, Kláštor pod Znievom

Program

12:30 – 14:00

Prednáška – úvod do problematiky

14:00 – 14:30 Prestávka

14:30 – 16:30 Praktické príklady zo života, zdieľanie vlastných skúseností, diskusia a plány na využitie vo vlastnom podnikaní a v živote

17:00 – Svätá omša

Témy našich minulých stretnutí (podklady vám radi pošleme):

 1. Aké zmeny prichádzajú do sveta podnikania aké budú ich následky na naše firmy a životy? Ako sledovať, vyhodnocovať zmeny a trendy a využiť ich ako príležitosť?
 2. Ako začať? Ako začať podnikať, robiť to, na čo máme talent od Boha, baví nás to a dáva nám to zmysel?
 3. Ako porozumieť sebe samému? Kto som? Čo chcem a čo nechcem? Kam kráčam a prečo?
 4. Ako vytvoriť niečo výnimočné vo svete nadbytku? Hľadanie príležitostí na to, aby sme boli užitoční, inovácie a zlepšovanie života.
 5. Hľadanie vlastnej cesty. Ako objavovať svoju vlastnú cestu? Stratégia prvého kroku a objavovanie svojho povolania na svete.
 6. Pomaly ďalej zájdeš. Ako vymeniť hodiny za kompas, pracovať menej a byť výkonnejší, nenáhliť a nestresovať sa, nereagovať na všetky stimuly okolo nás, ale pomaly kráčať po správnej ceste.
 7. Podnikanie a rodina. Ako prepojiť podnikanie a rodinu tak, aby sme mohli zdravo žiť? Aké sú naše role a priority v živote a ako ich môžeme zvládnuť tak, aby bol náš život pokojný a naplnený?
 8. Pád ako šanca. Ako využívať pády, chyby a zlyhania na posilnenie a poučenie? Antikrehkosť a reziliencia, čerpanie sily z kríz a problémov, ktoré prináša život. Konflikt, ktorý nás posúva ďalej.
 9. Podnikanie s Ježišom Kristom. Podnikanie v súlade s kresťanskými princípmi. Odolávanie pokušeniam rýchlych a jednoduchých ciest. Ježiš ako tichý spoločník vo firme.
 10. Hľadanie zmyslu a motivácie. Hľadanie vyššieho zmyslu v tom, čo robíme a žijeme, ako základný motivačný faktor. Ako prijať a mať rád ľudí, s ktorými spolupracujeme?
 11. Slušná firma. Ako vytvoriť slušnú firmu, ktorá neslúži iba zarábaniu peňazí, ale aj svojim spolupracovníkom a spoločenstvu? Pravidlá slušnej firmy a ich uvádzanie do života.
 12. Peniaze v rukách kresťana. Peniaze v živote a podnikaní ako prostriedok, na konanie dobrých vecí, nie ako cieľ. Miernosť a správne používanie peňazí.
 13. Meditácia, modlitba a ticho. Ako byť sám so sebou a hľadať Boha vo svojom vnútri. Rozlišovanie prameňov Ducha svätého, z ktorých čerpáme silu a zakalených prameňov, ktoré nás vyčerpávajú.
 14. Vidieť Krista v druhom človeku. Milosrdenstvo, viera, nádej a láska ako základné princípy podnikania a života.
 15. Zmena a premena v živote a v podnikaní
 16. Právne riziká v podnikaní a v živote 
 17. Spolupráca, rešpekt a dôvera
 18. Zjednodušovanie a získanie času na dôležité veci
 19. Ľudia okolo nás
 20. Organizácia podniku a života 
 21. Správne rozhodovanie 
 22. Motivácia a radosť zo života
 23. Komunikácia a riešenie konfliktov 
 24. Disciplína a prekonávanie prekážok
 25. Systém v živote v podnikaní 
 26. Sloboda a zodpovednosť 
 27. Rýchla a pomalá práca, pokoj a zmena 
 28. V zdravom tele zdravý duch
 29. Prekážky a obmedzenia
 30. Plán obnovy
 31. Baťove inšpirácie
 32. Technológie a humanita 

Prihlášky:

Milena Košturiaková, milena.kosturiakova@gmail.com, Tel.: 0905 283 381

Viac informácií:

Ján Košturiak, kostur@ipaslovakia.sk, www.kosturiak.com, Tel.: 0905 500 054

Komunitný dom Sv. Terezky – M. Čulena Kláštor pod Znievom, Dom sv. Jozefa Kľačno

Adresa organizátora:

OZ Dobrý Pastier, Gymnaziálna 162, 038 43 Kláštor pod Znievom

Miesto konania:

Komunitný dom Sv. Terezky – M. Čulena Kláštor pod Znievom, Dom sv. Jozefa Kľačno

Odborný sprievodca programom:

Ján Košturiak, žije vo Varíne, s manželkou Milenou majú deti Janka, Lucku a Zuzku, spoluzakladateľ firmy IPA Slovakia, Podnikateľskej univerzity a inovačnej siete Inovato. Spolupracuje s OZ Dobrý pastier, s mnohými podnikmi a podnikateľmi. Autor niekoľkých kníh o inováciách, podnikaní a živote.

Po skončení Akadémie máme sv. omšu
Baťove inšpirácie
Gabriela Končitíková rozpráva o Tomášovi Baťovi
Účastníkov Akadémie Dobrého Pastiera na tému Plán obnovy pozdravuje Eduard Heger
Vladko s Jurkom Dovalom
Mirko Očenáš a Ľubko Klieštik
Vladko Zlatoš a Tomáš Rusňak hovoria o zdravom živote
Dve Eriky s Vladkom Maslákom – Cintuľová a Jurínová
Hanka Húščavová
Marián Kolník
Vladko Šucha