Pozvanie do novovzniknutého AA klubu (pravidelne každý párny utorok o 15:00)

Občianske združenie Dobrý Pastier Kláštor pod Znievom
Ťa pozýva do AA klubu – novovzniknutého

ABSTINENTSKÉHO KLUBU

pravidelne každý párny utorok od 7. 2. 2017 o 15.00 hod.

do Komunitného domu Sv. Terezky – M. Čulena Kláštor pod Znievom

Anonymní alkoholici sú spoločenstvom žien a mužov, ktorí sa navzájom delia o svoje skúsenosti, silu a nádej,
aby mohli riešiť svoj spoločný problém – alkoholizmus a pomáhať aj ostatným uzdraviť sa.

Info o ďalších stretnutiach: 043-4133061
Nájdi odvahu prísť medzi nás.

“Život bez alkoholu nie je len znesiteľný, ale je aj pozitívne radostný.”