Naše najbližšie semináre v Akadémii Dobrého pastiera

5.2.2018: Peniaze v rukách kresťana.
Peniaze v živote a v podnikaní ako prostriedok na konanie dobrých veci, nie ako cieľ. Miernosť a správne používanie peňazi.
Hosť: Anna Huščavová, pracovala vo funkcii generálnej riaditeľky nadnárodnej banky, chcela konať podľa svojej viery a opustila túto inštitúciu, aby slúžila cirkvi a ľuďom na okraji spoločnosti.
12.3.2018: Meditácia, modlitba a ticho. Ako byť sám so sebou a hľadať Boha vo svojom vnútri. Rozlišovanie prameňov Ducha svätého, z ktorých čerpáme silu a zakalených prameňov, ktoré nás vyčerpávajú.
Hosť: Juraj Jordán Dovala – http://www.dovala.cz/, biskup Československej cirkvi husitskej.
Posledné stretnutie prvého cyklu 9.4.
9.4.2018 Vidieť Krista v druhom človeku. Milosrdenstvo, viera, nádej a láska ako základné princípy podnikania a života.
Hosť: Marián Kolník

 

Návrh tém na ďalšie pokračovanie Akadémie Dobrého pastiera 

 1. Projekty zmeny v podnikaní a živote
 2. Obmedzenia a prekážky
 3. Technológie a humanita
 4. Právne riziká v podnikaní a v živote
 5. Spolupráca, rešpekt a dôvera
 6. Zjednodušovanie a získanie času na dôležité veci
 7. Ľudia okolo nás
 8. Organizácia podniku a života
 9. Správne rozhodovanie
 10. Motivácia a radosť zo života
 11. Komunikácia a riešenie konfliktov
 12. Disciplína a prekonávanie prekážok
 13. Systém v živote v podnikaní
 14. Sloboda a zodpovednosť
 15. Rýchla a pomalá práca, pokoj a zmena